annamariarop
Anna Maria Rop

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego, radca prawny, obecnie adwokat, wykładowca akademicki.Asesor sądowy z powierzeniem wykonywania obowiązków sędziego – praca orzecznicza w wydziałach karnym, grodzkim i cywilnym.Wykładane przedmioty: prawo cywilne, procedury prawa karnego, prawo europejskie, prawo oświatowe.

 Prowadzi kancelarię prawną. Publikuje porady prawne.

e-mail: kancelaria.rop@wp.pl

« Zobacz pozostałych wykładowców Akademii nieruchomości