Kursy dla Pośredników

Organizatorzy kursu licencyjnego:

Organizatorzy kursu licencyjnego uzyskali akredytację Federacji Porozumienie Polskiego Rynku Nieruchomości z siedzibą w Warszawie i wpisani są do Rejestru Organizatorów Kształcenia. Stronę organizacyjno-administracyjną zabezpiecza Akademia Nieruchomości Mediator Polska Spółka z o.o.

Wpisani jesteśmy również do Rejestru Instytucji Szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy, co ma istotne znaczenie przy ubieganiu się o refundację kosztu kursu i uzyskania licencji ze środków Powiatowych Urzędów Pracy (PUP). Wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod numerem ewidencyjnym: 2.16/00031/2023.

Cele kursu:

Celem kursu jest wykształcenie grupy specjalistów obsługujących rynek nieruchomości, i przygotowanie do uzyskania licencji pośrednika w obrocie nieruchomościami lub zarządcy nieruchomości Federacji Porozumienia Polskiego Rynku Nieruchomości.

Wymagania formalne:

  • posiadanie minimum średniego wykształcenia.

Korzyści dla uczestników:

  • uzyskanie wiedzy umożliwiającej zdobycie licencji pośrednika w obrocie nieruchomościami lub zarządcy nieruchomości FPPRN,
  • możliwość podjęcia pracy w branży nieruchomości w zawodzie pośrednika, zarządcy lub administratora,
  • przystąpienie do współpracy z sieciowymi bądź korporacyjnymi firmami branży nieruchomościowej,
  • podjęcie współpracy franczyzowej,
  • otworzenie własnej działalności gospodarczej.

Wykładowcy:

Program kursu realizują najlepsi wykładowcy działający na rynkiem nieruchomości: prawnicy, ekonomiści, geodeci, specjaliści branży projektowo-budowlanej oraz doradcy rynku nieruchomości, rzeczoznawcy majątkowi, pośrednicy i zarządcy z długoletnią praktyką i doświadczeniem dydaktycznym.

Program:

Program kursu licencyjnego spełnia warunki określone w Minimum programowym dla kursów licencyjnych: „Pośrednika w obrocie nieruchomościami” i „Zarządcy nieruchomości” Federacji Porozumienie Polskiego Rynku Nieruchomości w Warszawie.
Program obejmuje 50 godzin wykładów i zajęć praktycznych dla jednego zawodu. Przy kursie dla obu zawodów liczba godzin wynosi łącznie 66.
Szczegółowy program kursu licencyjnego, patrz link: Minimum progr.kursów licenc.FPPRN.popr

Organizacja kursu:

Zajęcia odbywają się w trybie weekendowym w mieszanej formie: stacjonarnej, wykładów online oraz e-learningowej. Obecnie, ze względów epidemiologicznych, cały kurs prowadzony jest w formie zajęć online, łącznie z egzaminem licencyjnym.

Miejsce:

Na zlecenie pracodawców lub PUP istnieje możliwość organizacji kursu w dni robocze, także w całości w formie stacjonarnej. Cały kurs odbywa się online.

Planowany termin rozpoczęcia kolejnego kursu licencyjnego:

Najbliższy kurs licencyjny rozpocznie się 15 czerwca 2024 roku.

Najbliższy egzamin licencyjny: 13 lipca 2024.

Kolejny kurs planowany jest po przerwie wakacyjnej we wrześniu 2024 roku.

Koszt uczestnictwa:

Opłata za kurs dla pośrednika lub zarządcy wynosi: 980 zł brutto.
Opłata za oba kury dla pośrednika i zarządcy odbywanych równolegle wynosi: 1580 zł brutto.

Cena specjalna za jeden z kursów licencyjnych dla członków OSRN i DSRN do indywidualnego uzgodnienia z organizatorem.

Opłata obejmuje uczestnictwo w kursie i wszystkie materiały szkoleniowe.
Wystawiamy faktury.
Istnieje możliwość refundacji kosztu kursu licencyjnego przez urzędy pracy. Jesteśmy instytucją szkoleniową zarejestrowaną w WUP pod numerem 2.16/00031/2023.

Formularz zgłoszenia, patrz link:

https://mediatoropole-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/biuro_mediatoropole_onmicrosoft_com/EfBhIMySSwZJsXd2CMo1wvQBBeueRSX0BgbVTwqWUyJrWw?e=esaISr

Zasady uczestnictwa w kursie – umowa, patrz link:  Zasady prowadz Kurs lic. umowa 2021

Po wypełnieniu zgłoszenia i umowy prosimy odesłać podpisane skany wraz z dowodem przelewu minimum 1/3 opłaty za kurs na adres mailowy: biuro@mediator-estate.pl

Uzyskanie licencji:

Po odbyciu Kursu licencyjnego każdy uczestnik może przystąpić do egzaminu licencyjnego, który będzie przeprowadzony przez zespół egzaminacyjny Centralnej Komisji Egzaminacyjnej F PPRN w miejscu prowadzenia kursu licencyjnego. Łączny koszt przeprowadzenia egzaminu licencyjnego oraz opłata związana z przygotowaniem i wytworzeniem licencji w formacie A3 oraz licencji w formacie karty kredytowej wynosi 400 złotych dla każdego zawodu.
Zasady przeprowadzania egzaminu licencyjnego określa Regulamin, który można znaleźć na stronie Federacji pod adresem www.pprn.pl

Linki do informacji o systemie licencyjnym F PPRN:

Ścieżka kariery

Dla osób, które otrzymają licencję pośrednika w obrocie nieruchomościami lub zarządcy nieruchomości została stworzona specjalna ścieżka rozwoju zawodowego – uzyskanie Certyfikatu Doradcy Rynku Nieruchomości PTEiDRN,
patrz LINK: https://profesjonalista.net/v2/wordpress/?page_id=117.

Kontakt:

AKADEMIA NIERUCHOMOŚCI Mediator Polska Sp. z o.o.
Andrzej Jakiel – 517 120 637; skype: andrzej.jakiel1;
e-mail: aj@aj-mediator.pl