• slider-3
  • pod-okiem
AJ Consulting w Opolu informuje, iż prowadzi na zlecenie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu szkolenie pn.: "Wycena nieruchomości dla potrzeb naukowych”. Szkolenie realizowane jest w ramach projektu systemowego z komponentem ponadnarodowym pn. “Wsparcie kompetencji na starcie" realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspierania aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013
Termin realizacji szkolenia : 11-03-2014 r.- 10-04-2014 r.
Link do strony Projektu: www.kompetencje.wup.opole.pl

Dołącz do Akademii Nieruchomości:

  • Posiadamy ponad 30-letnie doświadczenie w branży nieruchomościowej oraz przez 27 lata prowadziliśmy specjalistyczne kursy licencyjne i praktyki zawodowe dla pośredników i zarządców.
  • Gwarantujemy najwyższy poziom zajęć oraz pełną realizację programu.
  • Nasi wykładowcy to uznani profesjonaliści rynku nieruchomości, prawa, ekonomii oraz budownictwa.
  • Proponujemy elastyczne formy i godziny zajęć dydaktycznych, dostosowane do Państwa możliwości czasowych.
  • Po zakończeniu kursów istnieje możliwość uzyskania licencji zawodowej pośrednika lub zarządcy nieruchomości.

Dołącz do: www.akademianieruchomosci.net

Najbliższy kurs licencyjny zaczyna się 06 kwietnia 2024 roku – szczegóły w zakładce KURSY.