zdj Tomasz Mrożek 2020
Tomasz Mrożek

Absolwent Politechniki Opolskiej. Dodatkowo ukończył studia podyplomowe w Wyższej Szkole Bankowości i Finansów w Katowicach, Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu oraz Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania w Warszawie. Pośrednik w obrocie nieruchomościami, licencja państwowa nr 4769. Zarządca nieruchomości – licencja państwowa nr 22544. Doradca rynku nieruchomości – certyfikat PTEiDRN nr 56. Były członek Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej. Wiceprezes Zarządu OSRN. Członek Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

Z rynkiem nieruchomości związany od 1999 roku.

Organizator i wykładowca na kursach specjalistycznych organizowanych przez Opolskie Stowarzyszenie Rynku Nieruchomości. Organizator i współprowadzący praktyki zawodowe organizowane przez Mediator Nieruchomości Sp. z o.o.

Obecnie prezes Kancelarii Obsługi Nieruchomości WESTA sp. z o.o.

Członek zespołu redakcyjnego Miesięcznika „OPOLSKI RYNEK NIERUCHOMOŚCI”.

Autor publikacji z zakresu bankowości, rynków kapitałowych i gospodarki nieruchomościami. Wykładowca akademicki z zakresu ekonomii i gospodarki nieruchomościami min. Uniwersytet Opolski, Wyższa Szkoła im B. Jańskiego.

« Zobacz pozostałych wykładowców Akademii nieruchomości