zbigniewkubiski
Zbigniew Kubiński

ŻYCIORYS ZAWODOWY

  1. Nazwisko: Kubiński
  2. Imię: Zbigniew
  3. Stanowisko w projekcie: wykładowca
  4. Data urodzenia: 25 wrzesień 1958 rok
  5. Wykształcenie: wyższe prawnicze, aplikacja radcowska
InstytucjaData: od (miesiąc / rok) do (miesiąc / rok) Uzyskane stopnie lub dyplomy:
Uniwersytet Łódzki  1986 .04.23 mgr prawa
UMiRM licencja pośrednika 1999.05.14 Pośrednik w obrocie nieruch.
Ministerstwo Skarbu Państwa 2002.04.15 Egzamin na członka RN MSP

Członkostwo w organizacjach zawodowych: Powszechne Towarzystwo Ekspertów i Doradców Rynku Nieruchomości, Samorząd Radców Prawnych, Stowarzyszenie Pośredników w Obrocie Nieruchomościami Polski Centralnej. Wieloletni członek Zarządu, Prezydent Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości. Członek Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej do spraw pośrednictwa w obrocie nieruchomościami. Obecnie prezydent Powszechnego Towarzystwa Ekspertów i Doradców Rynku Nieruchomości oraz wiceprezydent Federacji Porozumienie Polskiego Rynku Nieruchomości. Wiceprezes Stowarzyszenia Tradycji Akademickich w Łodzi. Współwłaściciel Biura Obrotu Nieruchomościami EXPERT s.c. w Łodzi, współwłaściciel.

Prawnik, radca prawny, licencjonowany pośrednik w obrocie nieruchomościami, wieloletni wykładowca na kursach licencyjnych pośrednika w Obrocie nieruchomościami na uczelniach SGH, UŁ, Pł, Uniwersytet Szczeciński, organizowanych przez firmy szkoleniowe, Stowarzyszenia zawodowe pośredników, zarządców, rzeczoznawców majątkowych, wykładowca na szeregu konferencjach, kongresach, szkoleniach w zakresie rynku nieruchomości. Zdany egzamin członka rad nadzorczych MSP. Wieloletni członek – Przewodniczący Rad Nadzorczych.

« Zobacz pozostałych wykładowców Akademii nieruchomości