Szkolenia zawodowe

Szkolenie PTEiDRN dla zarządców nieruchomości

8 marca w godz. 10 – 14 odbędzie się szkolenie dla zarządców w trybie online „Zebranie wspólnoty mieszkaniowej” prowadzone przez Tomasza Mrożka. Szkolenie ma za zadanie przekazać uczestnikom praktyczne kompendium wiedzy dotyczące przygotowania i przeprowadzenia zebrania właścicieli lokali (zebrania wspólnoty).

Każdy z uczestników otrzyma stosowne zaświadczenie.

Szczegóły i zapisy: https://profesjonalista.net/zebranie-wspolnoty-mieszkaniowej-2/

………………………………………………………………………

Szkolenie OSRN dla pośredników w obrocie nieruchomościami

21 marca 2024 roku (czwartek) odbędzie się w Centrum Dialogu Społecznego w Opolu przy ul. Damrota 1 szkolenie dla pośredników (biur nieruchomości) poświęcone obowiązkowi wprowadzenia i okresowego uaktualniania wewnętrznych procedur przeciwdziałania prania pieniędzy. To bardzo ważne zagadnienia.

Sam brak wdrożonych w każdej firmie procedur i ich okresowego uaktualniania oraz nieprzestrzeganie bezwzględnie wymaganych min. ocen ryzyka i innych wymogów naraża każdego pośrednika (biuro) na bardzo dotkliwe konsekwencje finansowe a także karne.

Dla przykładu w ostatnim czasie nałożono kary na duże podmioty po kilkaset tysięcy złotych a na pojedynczych przedsiębiorców po kilka lub kilkanaście tysięcy.

Każdy z uczestników otrzyma wymagany prawem certyfikat uczestnictwa.

Szczegóły na stronie OSRN: www.osrn.pl

……………………………………………………………………………………

Kurs licencyjny dla pośredników i zarządców nieruchomości

6 kwietnia 2024 roku rozpocznie się kolejny kurs licencyjny dla pośredników i zarządców nieruchomości organizowany zgodnie z Minimum programowym F-PPRN. Wszystkie zajęcia odbywać będą się online w trybie weekendowym.

Cena kursu wynosi jeszcze 980 zł brutto dla jednego zawodu, a w przypadku łącznego uczestnictwa dla obydwu zawodów 1480 zł brutto. Istnieje możliwość finansowania przez PUP.

Po ukończeniu kursu odbędą się egzaminy licencyjne.

Formularz zgłoszeniowy i pozostałe informacje do pobrania na stronie: www.akademianieruchomosci.net

…………………………………………………………………………

16-17 kwietnia 2024 Spała – Seminarium: „Rewolucja planowania przestrzennego w praktyce zawodowej na rynku nieruchomości” oraz „Jak radzić sobie ze stresem” a ponadto panel: „Nowe wyzwania dla zawodów rynku nieruchomości”

Uczestnicząc w seminarium oprócz możliwości poszerzenia swojej wiedzy będziesz miał możliwości spotkania się z profesjonalistami rynku nieruchomości z całej Polski a dodatkowo możesz ubiegać się o prestiżowy tytuł Doradcy Rynku Nieruchomości PTEiDRN.  Znakomite wykłady, renomowani wykładowcy, wiedza teoretyczna i praktyczna.

Szczegóły i zgłoszenia: https://profesjonalista.net/seminarium-profesjonalistow-rynku-nieruchomosci-16-17-kwietnia-2024-spala/

………………………………………………………………………

25-lecie Opolskiego Stowarzyszenia Rynku Nieruchomości

Zarząd Stowarzyszenia podejmuje już działania związane z przygotowaniem obchodów 25-lecia OSRN założonego w 1999 roku. Nasze stowarzyszenie zrzeszone jest w Federacji Porozumienie Polskiego Rynku Nieruchomości w Warszawie, którego jest członkiem założycielem.

W ramach jubileuszowych obchodów odbędzie się, zgodnie z roboczymi założeniami, we wrześniu 2024 roku Regionalna Konferencja Rynku Nieruchomości. Przygotowujemy wystąpienia do potencjalnych patronów obchodów jubileuszowych jak i potencjalnych sponsorów. Planujemy także uhonorowanie wyróżniających się postaci rynku nieruchomości oraz współpracujących z rynkiem nieruchomości organów i instytucji. Szykujemy także atrakcyjny program merytoryczny konferencji.

………………………………………………………………………

WPISY ARCHIWALNE

 

CZERWIEC 2023

Szkolenie zawodowe dla pośredników i zarządców nieruchomości

22 czerwca 2023 roku (czwartek)

W programie szkolenia:

- narzędzia wspierające branżę nieruchomościową

– świadectwa energetyczne – niezbędne informacje praktyczne dla pośredników i zarządców

- aktualne zmiany w prawie budowlanym z elementami ewidencji gruntów i budynków ukierunkowane na pośredników i zarządców

- aktualne informacje o programach rządowych wspierających mieszkalnictwo:

           – Rodzinny Kredyt Mieszkaniowy

- Bezpieczny Kredyt 2%

Na zakończenie smaczny lunch (w restauracji na przeciwko).

 

STYCZEŃ 2022

Szkolenie AML – 27.01.2022

Obowiązek wdrożenia i okresowej aktualizacji Wewnętrznej procedury przeciwdziałania prania pieniędzy i finansowania terroryzmu w biurze nieruchomości, jako podmiotu obowiązanego

Prowadzący:Andrzej Jakiel
Po szkoleniu wyjdziesz z gotową uaktualnioną Wewnętrzną procedurą przestrzegania prania pieniędzy w swoim biurze wraz z załącznikami, czyli wymaganymi drukami do bieżącego stosowania.
Otrzymasz także wymagany przepisami ustawy certyfikat potwierdzający uczestnictwo w obowiązkowym szkoleniu AML.

 

Grudzień 2021

Obowiązkowe szkolenie zawodowe dla pośredników 16.12.2021

Obowiązki pośrednika w obrocie nieruchomościami w obliczu nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu – AML

Każdy z uczestników otrzyma certyfikat potwierdzający uczestnictwo w obowiązkowym szkoleniu zawodowym.

 

Listopad 2021

Szkolenie – warsztaty zawodowe 18.11.2021

Doskonalenie treści wzorców umownych z uwzględnieniem aktualnego stanu prawnego i sprawdzonej praktyki. Właściwe rodzaje i treść załączników do umów pośrednictwa.

 

WRZESIEŃ 2021

Szkolenie:

Ustawowe ograniczenia w wykonywaniu pośrednictwa;

konieczne korekty umów pośrednictwa;

inne istotne dla rynku nieruchomości zmiany w systemie prawnym

Prowadzący:

Zbigniew Kubiński

Zagadnienia:

w  części szkoleniowej:

- zmiany w ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy zmiany w ustawie o gospodarce nieruchomościami

- nowa definicja pośrednika jako instytucji obowiązanej i jej praktyczne konsekwencje

- zmiana reguł dotyczących prowadzenia działalności pośrednictwa w obrocie nieruchomościami

- zmiany w ochronie konsumenckiej i ich praktyczne znaczenie dla pośrednictwa w obrocie nieruchomościami i inne zmiany

- w części seminaryjnej: dyskusja nad przyszłości pośrednictwa w znacznie zmienionej sytuacji gospodarczej, społecznej i prawnej.

Miejsce szkolenia: 

Centrum Dialogu Obywatelskiego w Damrota nr 1, sala 106 na I pietrze. Prosimy zapoznać się z regulaminem-wytycznymi sanitarnymi Centrum Dialogu.

Termin szkolenia:

30 września 2021 (czwartek) godz. 11,00

Odpłatność:

Dla niezrzeszonych i członków OSRN z nieopłaconymi składkami - 90 zł

Dla pracowników i współpracowników członków OSRN - 90 zł

Dla członków OSRN z opłaconymi składkami - 0 zł

Zgłoszenia:

Wypełniony formularz zgłoszeniowy prosimy przesłać na mail: biuro@osrn.pl wraz z dowodem wpłaty. Formularz w załączeniu do maila.

Konto OSRN nr:   73 1500 1575 1215 7007 7880 0000.

odpłatność za szkolenie będzie można uiścić również w dniu szkolenia przy stanowisku recepcyjnym.

Informacje dodatkowe:

Seminarium obejmuje 4 godz. eduk.

Wystawiamy rachunki.

Każdy z uczestników otrzyma certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu zawodowym.

W przerwie: kawa, herbata, ciastka, napoje.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy

 

2020

Ze względów epidemiologicznych zawiesiliśmy organizację kursów, sympozjów i konferencji do czasu odwołania ograniczeń sanitarnych.

 

27 czerwca 2019 r. o godz. 10,00 odbędzie się w Opolu szkolenie dotyczące zagadnień podatkowych związanych z nieruchomościami.

 

MAJ – CZERWIEC 2019 rok

18 maja 2019 roku rusza kolejny kurs licencyjny dla pośredników i zarządców.

Szczegóły w zakładce „KURSY”. Egzamin licencyjny odbędzie się 29.06. od godz 15,30.

 

MAJ 2019 rok

Jubileuszowy Rok OSRN – XX-lecie Warsztaty zawodowe dla pośredników i zarządcówOPOLE – 10 maja 2019 godz. 10,00

Ruszyły w całym kraju kontrole Inspekcji Handlowej. Podmioty objęte kontrolą to rzeczoznawcy majątkowi,pośrednicy w obrocie nieruchomościami, zarządcy nieruchomości.

Mieliśmy w branży dość długo spokój, ale chyba się skończył. Fiskus szuka pieniędzy.

Mamy też nieoficjalne informacje z Warszawy, że szykują się ogólnopolskie kontrole pod kątem ochrony danych osobowych oraz legalności oprogramowania.

Trzeba się przygotować, bo z zaskoczenia nie zdąży się zrobić tego, co powinno być w każdej firmie (dużej czy małej – to nie ma znaczenia).

 

Zapraszamy na warsztaty branżowe poświęcone legalności funkcjonowania firm na rynku nieruchomości

Zagadnienia:

- cenniki,

- obowiązkowe ubezpieczenia,

- ochrona danych osobowych wg standardów RODO – system ODO w każdej firmie,

- poprawne zabezpieczenie: dokumentacji, komputerów, wyznaczenie stref ochrony danych,

- wymagane rejestry: osób uprawnionych, naruszeń danych itp.,

- zabezpieczenia korespondencji mailowej z danymi osobowymi,

- system w firmie w zakresie prania pieniędzy – wymóg ustawowy od 1.01.2019,

- wewnętrze druki informacyjne skorelowane z wymogami: ochrony konsumenta, RODO i praniem pieniędzy,

- przestrzeganie praw konsumenckich zg. z ustawą o prawach konsumenta,

- wzory umów pośrednictwa pod kątem niedozwolonych klauzul,

- niedozwolone klauzule umowne w umowach deweloperskich.

Warsztaty prowadzi Andrzej Jakiel

Miejsce warsztatów: 

Centrum Dialogu Obywatelskiego w Opolu, ul. Koraszewskiego 7-9 (sala wykładowa na parterze).

Termin warsztatów:

10 maja 2019 (piątek) godz. 10,00

 

 

MARZEC 2019 rok

Jubileuszowy Rok OSRN – XX-lecie Szkolenie zawodowe dla pośredników i zarządcówOPOLE – 28 marca 2019 godz. 10,00

Tematy szkolenia:

Istotne zmiany prawa egzekucyjnego

Nowe zasady prowadzenia egzekucji obejmują min.:

- egzekucji z ruchomości, w tym obrona dłużnika przed zajęciem, ograniczenia

- zasady ustaleń majątkowych, w tym ustalenia majątkowe, wykaz majątku, poszukiwanie majątku

- zasady uzyskiwania przez komornika informacji i dokumentów niezbędnych do prowadzenia egzekucji

- zasady udziału policji przy zajęciach komorniczych

- zmiany w procedurze prowadzenia egzekucji z nieruchomości

- zasady dokumentowania i rejestrowania czynności

- prawo wglądu stron do dokumentacji elektronicznej oraz zapisów czynności

- ograniczenie prawa wyboru komornika przez wierzyciela

- i inne ciekawe zmiany.

Jak postępować w przypadku, gdy egzekucja z nieruchomości uwidoczniona jest w dziale III księgi wieczystej. Jak pomóc klientowi. Klient będący osobą fizyczną a klient będący przedsiębiorcą. Jakie podjąć działania aby być w zgodzie z obowiązującym porządkiem prawnym i nie narazić na odpowiedzialność karną siebie i naszych klientów. Jakie elementy egzekucji uległy zaostrzeniu a jakie złagodzeniu.

Ewentualne pytania do omówienia dotyczące napotkanych problemów czy trudności prosimy nadsyłać na mail: biuro@osrn.pl

Szkolenie prowadzi doświadczony komornik mgr Bartosz Ciszak z Opola

Miejsce szkolenia: 

Centrum Dialogu Obywatelskiego w Opolu, ul. Koraszewskiego 7-9 (sala wykładowa na parterze).

Termin szkolenia:

28 marca 2019 (czwartek) godz. 10,00

 

LUTY 2019 rok

Jubileuszowy Rok OSRN – XX-lecie Szkolenie zawodowe dla pośredników28 luty 2019 godz. 10,00 

Tematy szkolenia:

 1. Wpływ zmian spowodowanych częściowym uwłaszczeniem nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste na obrót nieruchomościami.
 2. Nowe obowiązki nałożone na pośredników przez ustawę o praniu pieniędzy.

Obowiązek opracowania i wdrożenia w każdym biurze wewnętrznej procedury i zasady postępowania obejmujący min.:

- zarządzanie zidentyfikowanym ryzykiem prania pieniędzy,

- zasady rozpoznawania i oceny ryzyka prania pieniędzy,

- opracowanie wewnętrzne oceny ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu,

- zasady stosowania środków bezpieczeństwa finansowego,

- zasady przechowywania dokumentów oraz informacji w biurze nieruchomości,

- zasady wykonywania obowiązków obejmujących przekazywanie Generalnemu

Inspektorowi informacji o transakcjach oraz zawiadomieniach,

       – zasady zgłaszania przez pracowników rzeczywistych lub potencjalnych naruszeń

przepisów,

  – zasady kontroli wewnętrznej lub nadzoru zgodności.

 1.     Umowy pośrednictwa w świetle nowych przepisów prawa – stan na 2019 rok.Min:

- konieczna weryfikacja treści umów zgodnych z wymogami prawnymi,

- obowiązki wynikające z RODO po półrocznym okresie wdrożenia – to nie przelewki, Urząd  

  ODO zapowiada kontrole w całej Polsce,

- obowiązki wynikające z ustawy o praniu pieniędzy – rzecz zupełnie nowa po nowelizacji

  ustawy,

- przegląd nowego orzecznictwa – to cenna wiedza jakie błędy popełniamy,

- część warsztatowa – analiza wybranych, konkretnych wzorców umów pośrednictwa

   przesłanych przez uczestników (anonimowo).

Tu prośba do uczestników – chcesz sprawdzić poprawność stosowanych wzorców umownych, prześlij na niżej podany mail wzorzec z usuniętymi danymi biura – zostanie poddany weryfikacji na szkoleniu.

Szkolenie prowadzi:

Zbigniew Kubiński- radca prawny, pośrednik, wyśmienity i uznany w całej Polsce wykładowca, Prezydent PTEiDRN, Wiceprezydent F PPRN, uczestnik konsultacji komisji sejmowych i resortowych wielu aktów prawnych.

Miejsce: 

Centrum Dialogu Obywatelskiego w Opolu, ul. Koraszewskiego 7-9, sala wykładowa na parterze.

Termin:

28 luty 2019 (czwartek) godz. 10,00

 

 

OFERTA STAŁA NA 2019 rok

Dwudniowe szkolenie zawodowe dla administratorów

zatrudnionych przez zarządców, spółdzielnie mieszkaniowe, zakłady komunalne

 

Program szkolenia obejmuje:

Dzień 1.

 1. Zagadnienia ogólne i podstawowe instytucje prawne z zakresu (2 godz. eduk.):
  1. Prawa cywilnego
  2. Spółdzielczości mieszkaniowej
  3. Gospodarki nieruchomościami
  4. Ochrony praw lokatorów
 1. Książka obiektu budowlanego w teorii i praktyce (3 godz. eduk.):
  1. Umocowanie prawne KOB
  2. Instrukcja prowadzenia KOB
  3. Praktyczne zagadnienia prowadzenia KOB
  4. Odpowiedzialność prawna
 1. Przeglądy budowlane (3 godz. eduk.):
  1. Źródła wymagań prawnych prowadzenia przeglądów budowlanych
  2. Rodzaje obiektów podlegających przeglądom budowlanym
  3. Rodzaje przeglądów budowlanych
 1. Przygotowanie planów remontów i konserwacji oraz ich realizacja (2 godz. eduk.).

 

Dzień 2.

 1. Zagadnienia praktyczne z zakresu (2 godz. eduk.):
  1. Czytania i analizy dokumentacji ewidencyjnej gruntów i budynków
  2. Czytania i analizy mpzp i studium uwarunkowań
  3. Czytania i analizy dokumentacji technicznej obiektów budowlanych
 1. Ochrona danych osobowych RODO (1 godz. eduk.).
 1. Plany zarządzania nieruchomością, ich  tworzenie, realizacja i aktualizacja (3 godz. eduk.).
 1. Gospodarka mediami (3 godz. eduk.):
  1. Tworzenie  regulaminów rozliczania mediów (wody, energii cieplnej, energii elektrycznej części wspólnych nieruchomości, ew. gazu wspólnego)
  2. Windykacja w zakresie mediów
 1. Przeciwdziałanie samowoli budowlanej w zakresie obiektów budowlanych oraz niezabudowanej przestrzeni wspólnej (1 godz. eduk.):
  1. Rodzaje samowoli budowlanej
  2. Sankcje karne
  3. Sposoby i procedury zwalczania samowoli budowanej w zasobach spółdzielczych
  4. Procedury legalizacji samowoli budowlanej

Razem szkolenie obejmuje 20 godz. eduk.(8 godz. zegarowych z przerwami, dwa dni).

Szkolenie kończy test sprawdzający.

Prowadzący zajęcia:

mgr inż. Jarosław Mróz– inżynier budownictwa z uprawnieniami konstrukcyjno-budowlanej  (UAN 8386/68/85) i wieloletnim doświadczeniem, Absolwent Studiów Podyplomowych na Politechnice Wrocławskiej w dziedzinie konserwacji i remontów obiektów zabytkowych, zarządca nieruchomości licencja państwowa nr 1581, pośrednik w obrocie nieruchomościami, Doradca Rynku Nieruchomości PTEiDRN w Warszawie, prezes DSRN we Wrocławiu, wykładowca na wyższych uczelniach i kursach licencyjnych.

mgr Andrzej Jakiel– prawnik, mediator sądowy, pośrednik w obrocie nieruchomościami licencja państwowa nr 15, zarządca nieruchomości, Doradca Rynku Nieruchomości PTEiDRN w Warszawie, wiceprezydent Federacji PPRN w Warszawie, Przewodniczący Centralnej Komisji Kwalifikacyjnej DRN PTEiDRN, prezes OSRN w Opolu,    za-ca redaktora naczel. miesięcznika ORN, wykładowca na wyższych uczelniach i kursach licencyjnych, autor setek artykułów i publikacji branżowych, współautor dwóch książek.

Każdy z uczestników szkolenia otrzymuje materiały dydaktyczne w formie papierowej i elektronicznej oraz certyfikat ukończenia szkolenia i zaświadczenie MEN o ukończeniu szkolenia zawodowego.

Posiadamy wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod numerem ewidencyjnym: 2.16/00007/2019.

Szkolenie może być zorganizowane i przeprowadzone w dowolnym miejscu, w godzinach pracy lub w dni wolne od pracy – wszystko wg uzgodnień. Program szkolenia może być wzbogacony o zagadnienia wskazane przez zlecającego. Wystawiamy faktury.

Kontakt: Akademia Nieruchomości Mediator Polska Sp. z o.o. Andrzej Jakiel, tel. 517 120 637, mail: aj@ja-mediator.pl  www.akademianieruchomsci.net