Kursy dla Zarządców

Organizatorzy kursu licencyjnego:

Organizatorzy kursu licencyjnego uzyskali akredytację Federacji Porozumienie Polskiego Rynku Nieruchomości z siedzibą w Warszawie i wpisani są do Rejestru Organizatorów Kształcenia. Stronę organizacyjno-administracyjną zabezpiecza Akademia Nieruchomości Mediator Polska Spółka z o.o.

Wpisani jesteśmy również do Rejestru Instytucji Szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy, co ma istotne znaczenie przy ubieganiu się o refundację kosztu kursu i uzyskania licencji ze środków Powiatowych Urzędów Pracy (PUP). Wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod numerem ewidencyjnym: 2.16/00039/2022.

Cele kursu:

Celem kursu jest wykształcenie grupy specjalistów obsługujących rynek nieruchomości, i przygotowanie do uzyskania licencji pośrednika w obrocie nieruchomościami lub zarządcy nieruchomości Federacji Porozumienia Polskiego Rynku Nieruchomości.

Wymagania formalne:

  • posiadanie minimum średniego wykształcenia.

Korzyści dla uczestników:

  • uzyskanie wiedzy umożliwiającej zdobycie licencji pośrednika w obrocie nieruchomościami lub zarządcy nieruchomości FPPRN,
  • możliwość podjęcia pracy w branży nieruchomości w zawodzie zarządcy lub administratora,
  • przystąpienie do współpracy z renomowanymi biurami zarządzania nieruchomościami,
  • podjęcie współpracy franczyzowej,
  • otworzenie własnej działalności gospodarczej.

Wykładowcy:

Program kursu realizują najlepsi wykładowcy działający na rynkiem nieruchomości: prawnicy, ekonomiści, geodeci, specjaliści branży projektowo-budowlanej oraz doradcy rynku nieruchomości, rzeczoznawcy majątkowi, pośrednicy i zarządcy z długoletnią praktyką i doświadczeniem dydaktycznym.

Program:

Program kursu licencyjnego spełnia warunki określone w Minimum programowym dla kursów licencyjnych: „Pośrednika w obrocie nieruchomościami” i „Zarządcy nieruchomości” Federacji Porozumienie Polskiego Rynku Nieruchomości w Warszawie.
Program obejmuje 48 godzin wykładów i zajęć praktycznych dla każdego zawodu.
Szczegółowy program kursu licencyjnego, patrz link: Minimum progr.kursów licenc.FPPRN.popr

Organizacja kursu:

Zajęcia odbywają się w trybie weekendowym w mieszanej formie: stacjonarnej, wykładów online oraz e-learningowej.
Na zlecenie pracodawców lub PUP istnieje możliwość organizacji kursu w dni robocze, także w formie stacjonarnej.  Obecnie, ze względów epidemiologicznych, cały kurs prowadzony jest w formie zajęć online, łącznie z egzaminem licencyjnym.

Miejsce:

Opole, Wrocław, cała Polska.

Obecnie, ze względów epidemiologicznych, cały kurs prowadzony jest w formie zajęć online, łącznie z egzaminem licencyjnym.

Planowany termin rozpoczęcia:

Najbliższy kurs rozpocznie się 1 października 2022 roku.

Kolejny kurs planowany jest na II połowę listopad 2022 roku.

Najbliższy egzamin licencyjny:

po zakończeniu październikowego kursu.

Koszt uczestnictwa:

Opłata za kurs dla pośrednika lub zarządcy wynosi: 880 zł brutto.
Opłata za oba kury dla pośrednika i zarządcy odbywanych równolegle wynosi: 1380 zł brutto.

Cena specjalna za jeden z kursów licencyjnych dla członków OSRN i DSRN do indywidualnego uzgodnienia z organizatorem.

Opłata obejmuje uczestnictwo w kursie, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe.
Wystawiamy faktury.
Istnieje możliwość refundacji kosztu kursu licencyjnego przez urzędy pracy. Jesteśmy instytucją szkoleniową zarejestrowaną w WUP pod numerem 2.16/00039/2022.

Formularz zgłoszenia, patrz link:  formularz zgł.kurs lic.09.2020.RODO

Zasady uczestnictwa w kursie – umowa, patrz link:  Zasady prowadz Kurs lic. umowa 2021

Po wypełnieniu zgłoszenia i umowy prosimy odesłać podpisane skany wraz z dowodem przelewu minimum 1/3 opłaty za kurs na adres mailowy: biuro@mediator-estate.pl

Uzyskanie licencji:

Po odbyciu Kursu licencyjnego każdy uczestnik może przystąpić do egzaminu licencyjnego, który będzie przeprowadzony przez zespół egzaminacyjny Centralnej Komisji Egzaminacyjnej F PPRN w miejscu prowadzenia kursu licencyjnego. Koszt egzaminu 240 zł.
Zasady przeprowadzania egzaminu licencyjnego określa Regulamin, który można znaleźć na stronie Federacji pod adresem www.pprn.pl
Po zdaniu egzaminu licencyjnego uczestnik zostanie wpisany do Ogólnokrajowego Rejestru Pośredników lub Zarządców F PPRN oraz otrzyma licencję w formacie A3 oraz miniaturkę licencji ze zdjęciem i hologramem w formacie karty kredytowej. Koszt wydania licencji został określony na kwotę 110 zł i obejmuje przygotowanie, druk licencji, wykonanie miniaturki oraz przesyłkę pocztową.

Linki do informacji o systemie licencyjnym F PPRN:

Ścieżka kariery

Dla osób, które otrzymają licencję pośrednika w obrocie nieruchomościami lub zarządcy nieruchomości została stworzona specjalna ścieżka rozwoju zawodowego – uzyskanie Certyfikatu Doradcy Rynku Nieruchomości PTEiDRN,
patrz LINK: https://profesjonalista.net/v2/wordpress/?page_id=117.

Kontakt:

AKADEMIA NIERUCHOMOŚCI Mediator Polska Sp. z o.o.
Andrzej Jakiel – 517 120 637; skype: andrzej.jakiel1;
e-mail: aj@aj-mediator.pl